English
Español
¿Por qué no se ha traducido esta página?

Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Znaczenie edukacji społeczno-emocjonalnej (SEL) w CCSD59 i poza szkołą.

Nationwide Resource Features CCSD59’s Best Practices for SEL

English|Español|Polski

CCSD59 z dumą ogłasza, że ​​znaleźliśmy się na stronie internetowej website Education First i Novo Foundation ze względu na stosowanie najlepszych metod w nauczaniu socjalno-emocjonalnym (SEL).

“Wraz z City Charter Schools z Los Angeles i Metro Nashville Public Schools w Tennessee, CCSD59 został specjalnie wybrany jako godny zaprezentowania ze względu na innowacyjność i kładzenie silnego nacisku na SEL i jego znaczenie w procesie uczenia się. Wszystkie trzy dystrykty współpracowały z organizacjami Education First i Novo Foundation, tworząc zasoby najlepszych doświadczeń, które mogą pomóc nauczycielom w zaspokajaniu potrzeb uczniów w zakresie SEL. Strona jest określana jako “Materiały dla wszystkich, którzy pracują, aby pomóc spełnić poprzez SEL oczekiwania uczniów”.

Według opinii umieszczonej na stronie internetowej, “Dystrykt 59 zbudował solidne podejście do nauczania społecznego i emocjonalnego w całym dystrykcie”, podano także przykłady różnych elementów, które składają się na to kompleksowe podejście, w tym – właściwie utrzymane szkoły, dobra infrastruktura technologiczna, małe ilościowo klasy, poparcie kuratora szkolnego, oddanie członków zespołu SEL, doskonałe wsparcie dla nauczycieli i wiele innych. CCSD59 jest również doceniany za istotne włączanie elementów SEL do codziennych zajęć z uczniami i stosowanie ich w mniejszym i większym wymiarze.

“Ponieważ nowe rzeczy mogą być przytłaczające, a nawet frustrujące, nastawienie do tego problemu było świetną podstawą i warunkiem do rozpoczęcia społecznego i emocjonalnego nauczania” – powiedziała Katie Ahsell, dyrektor ds. Nauczania społecznego i emocjonalnego oraz równouprawnienia uczniów.


Jak wyjaśniło wielu pracowników CCSD59 w filmie wideo znajdującym się na stronie internetowej, sposób myślenia o rozwoju, o którym mówi Ahsell, jest w CCSD59 demonstrowany na wiele różnych sposobów. Nauczyciele i pracownicy nadal współpracują, szukają informacji i korzystają z wiedzy, aby pomóc uczniom w stosowaniu tego ważnego aspektu w ich nauce.

“El Distrito 59 ha creado una estrategia a nivel de distrito para el aprendizaje social y emocional,…”

Na stronie internetowej wymieniono różne sposoby, dzięki którym CCSD59 osiągnął doskonałe wyniki w opracowywaniu programu SEL, w tym wprowadzaniu nauczania opartego na uczniu, znajdowaniu kreatywnych sposobów budowania i ćwiczeniu umiejętności SEL oraz dostosowywaniu wskazówek do potrzeb każdego ucznia.

“Dla nas zawsze było ważne stworzenie środowiska, w którym dzieci mogą współpracować ze sobą bardziej systematycznie, i mimo, że nie zawsze się ze sobą zgadzają, uczą się, jak załatwić sprawy poprzez dyskusje, kompromisy, prowadzenie rozmowy i że jest to umiejętność, którą jest dobrze posiadać” – powiedział zastępca kuratora w CCSD59, Tom Luedloff.

“Pomagamy nauczycielom w uczeniu się bycia twórcami i projektantami nauczania SEL” – powiedziała Ahsell. “Dlatego towarzyszą nam tak silne emocje w związku z tym tematem, ponieważ wiemy, że musimy być bardzo wyczuleni na różne potrzeby różnych grup uczniów”.

Dzięki uważnemu i przemyślanemu planowaniu nauczyciele z całego dystryktu są podekscytowani, widząc wyniki swojej ciężkiej pracy w swoich klasach lekcyjnych i u uczniów w każdym wieku. Efekt SEL można dostrzec nie tylko w sposobie współpracy uczniów ze sobą, reagowaniu na wskazówki i pomaganiu sobie nawzajem oraz rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Często ma to również ogromny wpływ na to, że wiele dzieci lubi chodzić do szkoły.

“Kiedy wchodzę do sal lekcyjnych, gdy nauczyciele wprowadzają takie metody, zmienia się cała energia pomieszczenia”- powiedziała Lindsey Frank, trener okręgowy SEL. “To niesamowite odczuwać, jak duży wpływ może mieć takie podejście”.

  • Curriculum Cover
    CCSD59 Curriculum Recognized by NCISC, ISBE

    CCSD59 Curriculum Recognized by NCISC, ISBE

    The focus of the CCSD59 curriculum is to equip students with the necessary skills and content knowledge to be successful in life. These include reading,…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • New Student Registration 2019 IG
    Kindergarten and New Student Registration for the 19-20 School YearInscripción de estudiantes nuevos para el año escolar 19-20 en CCSD59

    Kindergarten and New Student Registration for the 19-20 School YearInscripción de estudiantes nuevos para el año escolar 19-20 en CCSD59

    Community Consolidated School District 59 will begin kindergarten and new student registration for the 2019-20 school year on Thursday, February 21, 2019, with a special…El Community Consolidated School District 59 comenzará la inscripción de los estudiantes de kindergarten y estudiantes nuevos para el año escolar 2019-20 el jueves, 21…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • Buddies Cover
    CCSD59 Students Take Pride in Mentoring Younger LearnersLos estudiantes de CCSD59 se enorgullecen de ser mentores de estudiantes más pequeños

    CCSD59 Students Take Pride in Mentoring Younger LearnersLos estudiantes de CCSD59 se enorgullecen de ser mentores de estudiantes más pequeños

    As we look back on our own education, particularly our elementary days, a whirlwind of new experiences may emerge in the memory. We learned new…Al mirar hacia atrás en nuestra propia educación, particularmente en nuestros días de escuela primaria, puede surgir un torbellino de nuevas experiencias en la memoria.…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • ah cover 3
    Area Warming Centers Open to Local Families

    Area Warming Centers Open to Local Families

    With historically low temperatures expected throughout the area on Wednesday and Thursday, it is imperative to stay indoors and away from freezing conditions. In that…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • SCHOOL CLOSING THUMB
    School Cancelled - January 30 and 31, 2019

    School Cancelled - January 30 and 31, 2019

    Due to extreme weather conditions, all CCSD59 schools will be closed on Wednesday, January 30 and Thursday, January 31, 2019. All CCSD59 activities at all schools are…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • SCHOOL CLOSING THUMB 2
    School Cancelled - January 28, 2019

    School Cancelled - January 28, 2019

    Due to extreme weather conditions, all CCSD59 schools will be closed on Monday, January 28, 2019. All CCSD59 activities at all schools are also canceled, including…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • ACTIVITIES CANCELLED
    Activities Cancelled - January 22, 2019

    Activities Cancelled - January 22, 2019

    Due to weather conditions, all CCSD59-sponsored activities are cancelled for after school hours on Tuesday, January 22, 2019. This will not impact any elementary after-school child…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • ACTIVITIES CANCELLED
    Activities Cancelled - January 18 & January 19, 2019Cancelación de actividades el viernes, 1/18 y sábado, 1/19

    Activities Cancelled - January 18 & January 19, 2019Cancelación de actividades el viernes, 1/18 y sábado, 1/19

    Due to weather conditions, all CCSD59-sponsored activities are cancelled for after school hours on Friday, January 18, 2019 and all day Saturday, January 19, 2019. This…Debido a las condiciones climáticas extremas, todas las actividades extracurriculares patrocinadas por CCSD59 se cancelan hoy, viernes 18 de enero y todas las actividades el…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • 5 essentials cover
    5Essentials Survey - Improve Your School's Effectiveness ENCUESTA DE 5ESSENTIALS - MEJORA LA EFECTIVIDAD DE TU ESCUELA

    5Essentials Survey - Improve Your School's Effectiveness ENCUESTA DE 5ESSENTIALS - MEJORA LA EFECTIVIDAD DE TU ESCUELA

    Dear Parent or Guardian, At the start of each calendar year teachers, parents, and students across Illinois have the opportunity to participate in the annual…Estimado padre de familia o tutor, Al inicio de cada año natural, los maestros, padres y estudiantes en Illinois tienen la oportunidad de participar en…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • Visit Cover
    Peoria Educators Travel Across State to Witness CCSD59 Learning OutcomesLos educadores de Peoria viajan a través del estado para presenciar los resultados de aprendizaje de CCSD59

    Peoria Educators Travel Across State to Witness CCSD59 Learning OutcomesLos educadores de Peoria viajan a través del estado para presenciar los resultados de aprendizaje de CCSD59

    Different aspects of the curriculum design at CCSD59 have attracted a number of representatives from other districts over the years. Educators have traveled to our…Diferentes aspectos del diseño curricular en CCSD59 han atraído a varios representantes de otros distritos a lo largo de los años. Los educadores han viajado…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • DL Cover
    CCSD59 Invites You to Spanish Dual Language Parent Information NightsCCSD59 los invita a noches de información dual en español para padres

    CCSD59 Invites You to Spanish Dual Language Parent Information NightsCCSD59 los invita a noches de información dual en español para padres

    Members of the Multilingual Program in CCSD59 would like to once again invite parents to learn about the dual language opportunities throughout the district. If you…Los miembros del Programa Multilingüe en CCSD59 desean una vez más invitar a los padres a aprender sobre las oportunidades de lenguaje dual en todo…

    Continue ReadingSiga Leyendo
  • cover
    CCSD59 Students, Staff Relish in Giving Back During the HolidaysEstudiantes CCSD59, personal complacen en devolver durante las fiestas

    CCSD59 Students, Staff Relish in Giving Back During the HolidaysEstudiantes CCSD59, personal complacen en devolver durante las fiestas

    "If I could say one thing to the people I helped, it would be: it was a great thing helping you.” -Allison, fifth grade student…“Si pudiera decir una cosa a la gente a la que ayudé, sería: fue genial ayudar.” Allison, estudiante de quinto grado en Juliette Low En…

    Continue ReadingSiga Leyendo