Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Zespół szkół Holmes świętuje SEL z rodzinami

English|Español|Polski

“Myślę, że i rodzice, i uczniowie odkryli, że pytanie “Z czego jesteś najbardziej dumny?” może wywołać bardzo miły moment, podczas którego będą się mogli podzielić szczerymi odpowiedziami. To wzruszające zobaczyć tak wiele powodów do dumy w jednym pokoju. Słyszałam, jak rodzice mówią swoim dzieciom o swojej dumie z ich kreatywności, umiejętności dokonywania ważnych wyborów, a nawet bycia wynalazcą. Dzieci promieniały z dumy, gdy ich rodzice mówili o ich mocnych stronach. Mam nadzieję, że uczestnicy spotkania wynieśli z niego potwierdzenie tego, jak duże znaczenie w domach, szkołach i społeczeństwie ma komunikowanie się i emocjonalna ekspresja”.

–Dr. Katie Ahsell, CCSD59 Executive Director of Student Growth and Equity

W czwartek, 19 października, grupa szkół Holmes, w skład której wchodzą John Jay, Forest View, Juliette Low i Holmes, zorganizowała wspólnie pierwszy Wieczór Informacji o Nauczaniu Społeczno-Emocjonalnym.

Dyrektorzy szkół wspólnie zaplanowali to wydarzenie, aby pokazać rodzicom nie tylko model nauczania SEL w CCSD59, ale także, by rodzice mogli doświadczyć go bezpośrednio. Rodzice zaczęli od mini lekcji, a następnie wzięli udział w zajęciach SEL, na które uczniowie regularnie uczęszczają w swoich szkołach, włączając w to utrzymywanie więzi, budowanie zespołu i inne.

Proponowane zajęcia były nie tylko pouczające, ale i zabawne. Niektóre z wyzwań związanych z budowaniem zespołu – w których uczestniczyli rodzice, uczniowie i pracownicy – obejmowały przekazywanie hula hop przez grupę stojącą w kole i trzymającą się za ręce (aby przejść, należało polegać na pomocy partnerów), pracę nad budową piramidy z kubków przy pomocy sznurków, ćwiczenia z kolorowania i inne.

Dr Ahsell powiedziała, że skupianie się na umiejętnościach SEL jest ważnym dla edukacji ogólnej obszarem i że wykorzystywanie ich w szkole i poza nią jest bardzo ważne.

“Umiejętności społeczno-emocjonalne odzwierciedlają najbardziej pożądane umiejętności w miejscu pracy; kreatywność, rozwiązywanie problemów i umiejętności w komunikowaniu się”- powiedziała. “Kiedy rodziny pracują z kadrą, aby uczyć, ćwiczyć i wzmacniać te umiejętności, uczniowie uczą się ich szybciej i chętniej stosują je w różnych sytuacjach”.

Dodała też, że ​​dodatkowe korzyści związane z tym wydarzeniem to możliwość nawiązania nowych relacji i umożliwienie uczniom szkół podstawowych zobaczenia swojego przyszłego gimnazjum.

“Zorganizowanie wydarzenia przez kilka szkół było okazją do zawiązania nowych więzi środowiskowych, a zobaczenie przez uczniów szkoły podstawowej placówki, do której w przyszłości być może będą uczęszczać, zrobiło na nich wielkie wrażenie.

 • DL Cover
  CCSD59 Invites You to Spanish Dual Language Parent Information NightsCCSD59 los invita a noches de información dual en español para padres

  CCSD59 Invites You to Spanish Dual Language Parent Information NightsCCSD59 los invita a noches de información dual en español para padres

  Members of the Multilingual Program in CCSD59 would like to once again invite parents to learn about the dual language opportunities throughout the district. If you…Los miembros del Programa Multilingüe en CCSD59 desean una vez más invitar a los padres a aprender sobre las oportunidades de lenguaje dual en todo…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • cover
  CCSD59 Students, Staff Relish in Giving Back During the HolidaysEstudiantes CCSD59, personal complacen en devolver durante las fiestas

  CCSD59 Students, Staff Relish in Giving Back During the HolidaysEstudiantes CCSD59, personal complacen en devolver durante las fiestas

  "If I could say one thing to the people I helped, it would be: it was a great thing helping you.” -Allison, fifth grade student…“Si pudiera decir una cosa a la gente a la que ayudé, sería: fue genial ayudar.” Allison, estudiante de quinto grado en Juliette Low En…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  CCSD59 2018 Proposed Tax Levy SummaryResumen del impuesto propuesto 2018 de CCSD59

  CCSD59 2018 Proposed Tax Levy SummaryResumen del impuesto propuesto 2018 de CCSD59

  Key Facts: A CCSD59 homeowner with a home valued at $249,250 would experience an estimated $3 increase in their annual tax bill as a result…Información clave: Un propietario de un hogar de CCSD59 con un valor de $249,250 experimentaría un aumento estimado de $3 en su factura de impuestos…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • hope center cover
  Admiral Byrd Students Making a Difference at Hope Center

  Admiral Byrd Students Making a Difference at Hope Center

  “The mission of this project is to bring hope to people who have cancer, to say to them that we care. We are doing this…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Brentwood Cover 2
  Former Brentwood student surprises sister, class after military trainingLa ex alumna de Brentwood sorprende a su hermana, clase después del entrenamiento militar

  Former Brentwood student surprises sister, class after military trainingLa ex alumna de Brentwood sorprende a su hermana, clase después del entrenamiento militar

    While Veterans Day was several weeks ago, a small gesture by a group of Brentwood students has extended the celebration into December. The Brentwood…Mientras que el Día de los Veteranos fue hace varias semanas, un pequeño gesto de un grupo de estudiantes de Brentwood extendió la celebración hasta…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SCHOOL CLOSING THUMB 2
  School Cancelled - November 26, 2018 Escuela cancelada - 26 de noviembre de 2018

  School Cancelled - November 26, 2018 Escuela cancelada - 26 de noviembre de 2018

  Due to weather conditions, all CCSD59 schools will be closed on Monday, November 26, 2018. All CCSD59 activities at all schools are also canceled, including…Debido al mal clima, todas las escuelas de CCSD59 estarán cerradas el lunes, 26 de noviembre, 2018. Todas las actividades de las escuelas del Distrito…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  Winter Weather School Closing Guidelines 2018Pautas para el cierre de escuelas por clima invernal 2018

  Winter Weather School Closing Guidelines 2018Pautas para el cierre de escuelas por clima invernal 2018

  As we enter the winter months, CCSD59 would like to update you on decisions that contribute to closing school in the event of a weather-related…Estimados padres de familia y tutores: Al comenzar los meses de invierno, el Distrito 59 desea informarles acerca de las decisiones que contribuyen al cierre…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Rupley Breakfast
  Rupley Kicks off Thanksgiving Break with Breakfast

  Rupley Kicks off Thanksgiving Break with Breakfast

  “I am very thankful to find other parent volunteers who are like-minded and want to help the kids and support the school. I am also…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Survey Thumb
  2018-19 Parent Survey ResultsRESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PADRES 2018/19

  2018-19 Parent Survey ResultsRESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PADRES 2018/19

  CCSD59 would like to sincerely thank the 1,414 parents and guardians who participated in our Fall 2018 Parent Survey. This honest, in-depth feedback is invaluable…CCSD59 quisiera agradecer sinceramente a los 1,414 padres y tutores que participaron en nuestra encuesta de padres de otoño de 2018.  Esta retroalimentación honesta y…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Engineering Cover
  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Not many programs allow students to hear from speakers that have been in outer space. That elite distinction translates to a reservoir of knowledge, one…No muchos programas permiten que los estudiantes escuchen a oradores que han estado en el espacio exterior. Esa distinción de élite se traduce en una…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Veronica Thumbnail
  Dual Language Student Inspires at Salt Creek Estudiante de lenguaje dual inspira en Salt Creek

  Dual Language Student Inspires at Salt Creek Estudiante de lenguaje dual inspira en Salt Creek

  Veronica Keigher was always destined for the dual language program at CCSD59. From the time she was born, her parents, Greg and Amy, made it…Veronica Keighner siempre estuvo destinada al programa de lenguaje dual en CCSD59. Desde el momento en que ella nació, sus padres, Grey y Amy, lo…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Forum Cover
  CCSD59 Invites You to Community Education ForumCCSD59 lo invita a participar en el Foro de educación comunitaria

  CCSD59 Invites You to Community Education ForumCCSD59 lo invita a participar en el Foro de educación comunitaria

  CCSD59 invites you to join us for a special Community Education Forum to learn and discuss how our students are being prepared to be successful…CCSD59 lo invita a unirse a nosotros en un Foro de educación comunitaria especial para aprender y analizar cómo se están preparando nuestros estudiantes para…

  Continue ReadingSiga Leyendo